Dog Town Cup
JDDN Series

Point Ranking 2007

Place Team Engagemnt Cup
Asagiri Local
QC+ Cup
Myrtle Major
Engagemnt Cup
Hokkaido Local
Dog Town Cup
Major
Grand Total
1 1 Katsume Lito 1 200 200 401.0
2 2 Kirisawa Jet 2 80 80 162.0
3 3 Sato Rise 0.5 100 20 40 160.5
4 4 Matsuura Pam 5 30 15 100 150.0
5 4 Okuyama Pep 120 30 150.0
6 6 Tsuburaya Mono 15 120 135.0
7 7 Shimizu C. Marine 0.5 20 60 80.5
8 8 Ishigaki Ludo 60 60.0
9 9 Kimura Natsu 40 2 10 52.0
10 10 Tokiyasu Marble 10 30 40.0
11 11 Ishida Rusty 30 30.0
12 12 Wada Ciel 0.5 20 20.5
13 13 Nanba Ray 20 20.0
14 14 Takehara Acca 4 8 0.5 6 18.5
15 15 Konishi Toa 10 5 15.0
16 15 Sawa Kira 15 15.0
17 15 Kurebayashi K. Ami 15 15.0
18 18 shibou Run 10 10.0
19 19 Ogawa J 1.5 8 9.5
20 20 Yaguchi J. Mau 0.5 6 0.5 1 8.0
21 21 Shimizu Y. Hanzo 3 2 5.0
22 22 Ishikawa Cho-chang 3 1.5 4.5
23 22 Yoshioka M. Lissa 0.5 1.5 1 1.5 4.5
24 24 Harasawa Vicke 4 4.0
25 24 Imamura Bingo 4 4.0
26 24 Takaiwa Hillary 4 4.0
27 27 Canaya Yuta 0.5 2 1 3.5
28 27 Yoshioka K. Hayate 0.5 1.5 0.5 1 3.5
29 27 Hirai S. Shack 0.5 3 3.5
30 30 Kuroda Xiaolong 3 3.0
31 30 Usami Conis 1.5 0.5 1 3.0
32 30 Hirai Barnee 0.5 1 1.5 3.0
33 33 Kosuge Andy 0.5 1 1 2.5
34 34 Tachibana Chiffon 1.5 0.5 2.0
35 35 Abe Alia 0.5 0.5 1 2.0
36 35 Okudaira Cloud 0.5 1.5 2.0
37 35 Ishikawa Abby 0.5 1.5 2.0
38 38 Kirisawa Buddy 0.5 1 1.5
39 38 Sakai H. Adel 0.5 1 1.5
40 38 Kurebayashi Eva 0.5 1 1.5
41 38 Tsujiyama Non 0.5 1 1.5
42 38 kimura Y. Haku 0.5 1 1.5
43 38 Yoshioka K. Joyee 0.5 1 1.5
44 38 Miyadai Y. JJ 1.5 1.5
45 45 Hirai S. Feego 1 1.0
46 45 Nakayama Jessica 1 1.0
47 45 Shiraishi Asuka 1 1.0
48 45 Inoue Tajio 1 1.0
49 45 Ymasaki Lager 1 1.0
50 45 Koike Mei 1 1.0
51 45 Wada Pure 1.0
52 45 Sugai Silva 1 1.0
53 45 Nomura Zeno 1 1.0
54 45 Okada H. Wendy 1 1.0
55 45 Takehara Ash 1 1.0
56 45 Okada Y. Tink 1 1.0
57 45 Igarashi Jussie 1 1.0
58 45 Morita Tabasa 1 1.0
59 59 Miyadai JJ 0.5 0.5
60 59 Hino Nana 0.5 0.5
61 59 Morishita Hana 0.5 0.5
62 59 Asami Haku 0.5 0.5
63 59 Yaguchi J. Ricky 0.5 0.5
64 59 Hashimoto Rena 0.5 0.5
65 59 Toide Y. Vicky 0.5 0.5
66 59 Canaya Comomo 0.5 0.5
67 59 Hirose Berry 0.5 0.5
68 59 Yoshida Rafe 0.5 0.5
69 59 Tamashiro Rin 0.5 0.5
70 59 Yoshida Cheecco 0.5 0.5
71 59 Hoshino Jhon 0.5 0.5
  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.